Toroslar Belediyesi Dış Paydaş Anketi


İletişim Aracı İletişime Geçilme Düzeyi İletişimden Memnuniyet Düzeyi
1-Çok az……….3-Çok sık düzeyde 1-Hiç memnun değilim……3-son derece memnunum
Televizyon 1- 2- 3- 1- 2- 3-
Yazılı (Resmi Yazışma, e-posta) 1- 2- 3- 1- 2- 3-
Birebir görüşme (iş ve İşlemler) 1- 2- 3- 1- 2- 3-
İnternet üzerinden 1- 2- 3- 1- 2- 3-
Radyo 1- 2- 3- 1- 2- 3-
Gazete 1- 2- 3- 1- 2- 3-
Sosyal medya 1- 2- 3- 1- 2- 3-
Hiç iletişime geçmedim 1- 2- 3- 1- 2- 3-
Katılmıyorum Katılıyorum Karasızım
Belediyede yetkili olan kişilere kolaylıkla ulaşabilirim 1- 2- 3-
Belediyede Teknolojik İmkanlarla en iyi hizmeti alıyorum 1- 2- 3-
Belediyenin Genel Çalışma Kurallarına Uyumlu olmasından memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Yeniliğe ve Değişime Açık Olmasından memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yeterli Olmasından memnunum 1- 2- 3-
Belediye hizmetlerinde adalet ve şeffaflığa önem verir 1- 2- 3-
Belediyenin Tarafsız ve Şeffaf Hizmet Yönetiminden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyeti Yeterli Olmasından memnunum 1- 2- 3-
Sosyal sorumluluklarını yerine getiren bir kurumdur 1- 2- 3-
Belediyenin imar ve ruhsat hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Temizlik Hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Park ve Bahçe hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Yol ve kaldırım Hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Kültür Sanat, Eğitim, Kurs Yerlerinin Yeterli Olmasından memnunum 1- 2- 3-
Belediye personelinin tutum ve tavırlarından memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Zabıta Hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Cenaze-Taziye Hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Yaşlı ve Engelli Bakım Hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin Genç ve Çocuklar için sunduğu Spor Etkinliklerinden memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin gençlere verdiği Eğitim Yardımından memnunum 1- 2- 3-
Belediyenin İhtiyaç Sahibi kişilere ayni yardım(Hayır Çarşısı) vermesinden memnunum 1- 2- 3-
E-Belediyecilik hizmetlerinden memnunum 1- 2- 3-
Personel Kalitesi 1- 2- 3-
Teknolojik İmkanlar 1- 2- 3-
Genel Çalışma Kurallarına Uyum 1- 2- 3-
Yeniliğe ve Değişime Açık Olması 1- 2- 3-
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yeterli Olması 1- 2- 3-
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajı 1- 2- 3-
Tarafsız ve Şeffaf Hizmet Yönetimi 1- 2- 3-
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyeti Yeterli Olması 1- 2- 3-
Sosyal Belediyecilik Anlayışının Güçlü Olması 1- 2- 3-
İlçemizin imar planı çalışmaları 1- 2- 3-
Temizlik Hizmetleri 1- 2- 3-
Park ve Yeşil Alanın Yeterli Olması 1- 2- 3-
Yol ve kaldırım Hizmetleri 1- 2- 3-
Kültür Sanat, Eğitim, Kurs Yerlerinin Yeterli Olması 1- 2- 3-
Zabıta Hizmetleri 1- 2- 3-
Cenaze-Taziye Hizmetleri 1- 2- 3-
Yaşlı ve Engelli Bakım Hizmetleri 1- 2- 3-
Genç ve Çocuklar için Spor Etkinlikleri 1- 2- 3-
Eğitim Yardımı 1- 2- 3-
İhtiyaç Sahibi kişilere ayni yardım(Hayır Çarşısı) 1- 2- 3-
Diğer 1- 2- 3-
Güvenilir Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Şeffaf ve Saygınlık Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Kaliteli Hizmet Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Verimli Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Katılımcı Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Yerel Problemlere Çözüm Üretebilen Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Yenilikçi/Üretken Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Doğaya ve Çevreye Duyarlı Az- Orta- İyi- Çok İyi-
İşbirliğine yatkınlık Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Mesleki bilgi, uzmanlık ve deneyim Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Bilgiye ve hizmete zamanında ulaşabilme Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Fiziksel mekan yeterliliği Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Kurumsal Temsil yeteneği Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Kaynakların etkin ve verimli kullanılması Az- Orta- İyi- Çok İyi-
Özel Kalem Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Bilgi İşlem Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Yazı İşleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Mali Hizmetler Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Zabıta Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Kültür İşleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Fen İşleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Afet İşleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Sağlık İşleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Hukuk İşleri Müdürlüğü Çok Memnunum- Memnunum- Memnun Değilim- Hiç Memnun Değilim- Fikrim Yok-
Çok Başarılı- Başarılı- Başarısız- Kararsızım-
Güler Yüzlü Hizmet - Hatasız ve Hızlı İşlem - İş ve İşlemlerle İlgili yeterli Bilgili - İletişim - Kararsızım -
Temizlik İmar ve Planlama Sağlık ve Eğitim Sosyal Belediyecilik Tarımsal Destek Veteriner Desteği Zabıta Hizmetleri Yol, Asfalt ve Kaldırım Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Park ve Yeşil Alan Kadın ve Çocuk Sportif Faaliyetler Gıda Bankacılığı Turizm ve Tatil Yerleri Taziye Evleri Kurs (Branş) Yerleri Hizmet Binası Diğer